Onze werkwijze

Eerste consult

Het eerste consult duurt 50-60 minuten afhankelijk van de diagnose. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw klachten, persoonlijke omstandigheden en een beoordeling van uw huidige voeding-, bewegings- en leefgewoonten plaatsvindt.

We meten uw gewicht, lengte en berekenen de BMI (Body Mass Index). Aan de hand van deze gegevens stellen wij in overleg met u en rekening houdend met uw wensen, een persoonlijk behandelplan, een dieetadvies en eventueel een beweegadvies op.

Een dieetadvies bestaat bij ons over het algemeen uit een voor u op maat gemaakt voedingsadvies waarbij u een variatielijst krijgt aangeboden zodat u een goede houvast heeft en er voldoende variatie in uw voeding ontstaat.

Individueel niveau

Spreekuren: de diëtisten van Dito houden op verschillende locaties in Tilburg en omstreken spreekuur. Indien u door lichamelijke problemen niet naar het spreekuur kan komen is het mogelijk dat wij bij u aan huis komen. Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Specialisaties: binnen onze groep zijn een aantal diëtisten gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met voedselovergevoeligheid ( Trudy Jacobs en Jessica van der Velde). U kunt hierbij denken aan voedselallergie, lactose- en fructose intolerantie, histamine-overgevoeligheid, coeliakie en prikkelbare darm. Voor meer informatie zie ook www.allergiedietistenbrabant.nl. Daarnaast zijn drie diëtisten gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met ongewenst gewichtsverlies of ondervoeding (Thea Leussink, Heleen Berkelmans en Yvonne Hems). Thea Leussink is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met Parkinson. 

Eetstoornissen: Voor eetstoornissen werken wij samen met onze collega diëtist Maaike Boogers. U kunt contact opnemen met haar via www.maaikeboogers.nl

Maaltijdvervangers: voor wie graag gebruik wil maken van maaltijdvervangers bieden wij het BIAmed programma aan. Voor meer informatie kijk op www.biamed.com. Begeleiding bij het gebruik van BIAmed wordt binnen Dito gedaan door Heleen Berkelmans, Yvonne Hems, Willemijn Heye en Evelien van Opstal

Vervolgconsulten

De vervolgconsulten duren ongeveer 20-30 minuten. In deze gesprekken wordt de voortgang van uw behandeling bekeken, er vindt een nieuwe lichaamsanalyse plaats en zo nodig worden de adviezen bijgesteld. Daarnaast wordt er in de vervolgconsulten aandacht besteed aan het verbreden van uw kennis over voeding. Zo leren wij u hoe u kunt variëren met voedingsadviezen, kunnen wij u etiketten leren lezen, gezonde keuzes leren maken in restaurants etc.

Na het eerste of tweede consult wordt de verwijzer schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Groepsniveau

Voorlichtingen: op aanvraag geven wij lezingen/voorlichtingen op locatie over diverse voeding gerelateerde onderwerpen. Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden. Verder kunnen op aanvraag artikelen worden geschreven of kan medewerking worden verleend aan projecten.

Vind de juiste dietist en maak direct een afspraak

Om in contact te komen met de diëtist kunt u een
e-mail sturen of bellen