Vergoeding

Vergoedingen

In 2022 is de vergoeding voor de diëtist voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering. Dit komt in de praktijk neer op zo’n 4-5 consulten. De geleverde zorg wordt verrekend met het eigen risico. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, kan daar ook dieetadvisering zijn in opgenomen. Bekijk de mogelijkheden. Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars.

Krijgt u geen vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of zijn de uren uit uw basisverzekering op, dan zijn de overige kosten voor uzelf. U ontvangt dan zelf de factuur, tenzij u bij CZ verzekerd bent. Bij CZ verloopt de facturatie altijd via hen. 

Dieetadvisering voor chronische patiënten met diabetes, CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) en COPD is vaak opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s/ketenzorg). Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur betaald door de organisatie die dit regelt. Deze factuur wordt niet verrekend met het eigen risico. Dito heeft contracten met alle ketenzorg aanbieders in de regio.

N.B. Het aantal vervolgconsulten gaat altijd in overleg met u. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren, maar u bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie vanuit uw zorgverzekeraar omtrent de vergoeding die u krijgt voor de diëtist.

Heb ik een verwijsbrief nodig?  Vanaf 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Echter, de meeste zorgverzekeraars hebben ervoor gekozen helemaal geen vergoeding of een lagere vergoeding uit te keren zonder een verwijsbrief van uw arts. Dito heeft daarom de voorkeur alleen te behandelen met een verwijsbrief van uw arts.

Tarieven

  • Eerste consult/intakegesprek regulier/eetstoornis: € 90
  • Eerste consult allergie met uitgebreid schriftelijk advies: € 90-105
  • Vervolgconsult € 37-50
  • Weeg / kort consult € 18,50
  • E-mailconsult / telefonisch consult € 18,50
  • Huisbezoek: eerste consult € 90-105
  • Huisbezoek: vervolgconsult € 45
  • Niet nagekomen consult € 18,50-90,00 , afhankelijk van hoeveel tijd er gereserveerd is

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar wat afwijken. Zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur) wordt de gereserveerde consulttijd in rekening gebracht. Deze rekening kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden en moet u dus zelf betalen.


Vind de juiste dietist en maak direct een afspraak

Om in contact te komen met de diëtist kunt u een
e-mail sturen of bellen